Orviku, Kaarel

Kaarel Orviku (15. VII 1935 Tartu), geoloog (meregeoloog), Karl Orviku poeg, geoloogiadoktor (1992, Tartu Ülikool). Lõpetas 1959 Tartu Riikliku Ülikooli ja oma eriala huvides 1971 ka Moskva Tuukrikooli (II klassi tuukri diplomiga) ning 1978 Tallinna kutsekeskkooli nr 1 (laevajuhi-mehaanikuna). Täiendanud end 1985 ja 1987 Soome Geoloogia Uurimiskeskuses ja 1988 Turu ülikoolis. Olnud 1959–93 Tallinna Tehnikaülikooli geoloogia instituudi teadur (1977–90 meregeoloogiasektori juhataja, 1990–93 juhtteadur rannauuringute koordineerimisel), 1993–2009 MERIN as-i projektijuht (tegeleb rannikukeskkonna hõlvamise projektide ja keskkonnamõjude hindamisega) ja aastast 2009 Tallinna Ülikooli ökoloogia instituudi maastikuökoloogia osakonna erakorraline teadur.

Uurinud Eesti randade ja rannikute ehitust ja arengut (arengu seaduspärasused viimase 100 aasta jooksul), süvenevaid tormipurustusi ja randade evolutsiooni lähitulevikus, inimtegevuse (sadamate ehitus, süvendustööd, rannakoormus) ja rannikukeskkonna omavaheliste mõjude vastastikuseid seoseid. Juurutanud Eestis rakendusgeoloogilistel, arheoloogilistel jmt uuringuil georadari kasutamist.  Avaldanud üle 100 teadusliku publikatsiooni eesti, vene, inglise ja soome keeles.

Osales 1960 Eesti noorteadlaste kompleksekspeditsioonis Kamtšatkale, 1971 NSV Liidu Teaduste Akadeemia (TA) okeanoloogia instituudi korraldatud mereuurimisekspeditsioonis Vaikse ookeani korallsaartele ja töötas 1968 akvanaudina (oli grupijuht) NSV Liidu TA veealuses majas Tšernomor. Juhendanud rahvusvahelist Läänemere-äärsete riikide noorte uurimisprogrammi Baltic Sea Project mereuurimise osa. Tuntud loodusfotograaf (sh veealused fotod).

Töid

 • Морские берега Эстонии (1974)
 • Современные берега (koos O. Graniga). – Геология Финского залива (1992)
 • Nüüdisrandla.  – Eesti šelfi geoloogia (1992)
 • The provenance of beaches on the Estonian islands of Hiiumaa, Saaremaa and Muhu (autoreid). – Journal of Coastal Research 11 (1), 1995
 • Tormid lõhuvad Eestimaa liivarandu. – Eesti Loodus 12, 2003, lk 6–13
 • Rannaprotsesside aktiviseerumise ja kliimamuutuste vahelised seosed Eestis (autoreid). – Eesti Geograafia Seltsi aastaraamat 35,  2005, lk 75–100
 • Muutustest Saaremaa rannajoones. – Ranna-alade väärtused ja nende kaitse (2005)
 • Impact of climate change on Estonian coastal and inland wetlands – a summary with new results (autoreid). – Boreal Environment Research 12, 2007, lk 653–671
 • Coastal changes in Saaremaa Island, Estonia, caused by winter storms in 1999, 2001, 2005 and 2007 (autoreid). – Journal of Coastal Research SI 56, 2009, lk 1651–1655
 • Georadar teaduses ja praktikas (2009)  

Kirjandus

 • Eesti geoloogia: biograafiline teatmik. Tallinn, 1995

MerLe, 1996; EE 14, 2000; muudetud 2011