osastav

osastav, partitiiv, kääne, väljendab harilikult osalisust, ebamäärasust (nt näen puid  ).

VE, 2006