Otepää Linnamägi

Otepää linnamägi

Otepää Linnamägi, järsunõlvaline mägi Otepää kõrgustikul, mida pooleldi katab mets. Mäe kõrgemal osal paiknes Otepää linnus, madalamal osal oli esialgu avaasula, alates 11. sajandist eeslinnus. Vanimad arheoloogilised leiud pärinevad I aastatuhande algusest pKr, püsiasustusega linnus rajati 7.–8. sajandil, kindlustusi tugevdati oluliselt 11. sajandil. Vene allikais on linnust esimest korda mainitud 1116 (Медвежья голова ’karupea’) seoses venelaste Otepää-sõjakäiguga. 1191 või 1192 tegid novgorodlased ja pihkvalased sinna järgmise sõjaretke. Eestlaste muistse vabadusvõitluse ajal oli Otepää linnus (Henriku Liivimaa kroonikas Odempe, Odenpe) Tartu kõrval Ugandi maakonna tähtsaim keskus.

Vaata ka Otepää piiskopilinnus

EE 12, 2003