Päll, Peeter

Päll Peeter

Peeter Päll (15. III 1961 Tallinn), keeleteadlane, dr. phil. (1995). Lõpetas 1984 Tartu Riikliku Ülikooli eesti filoloogina. Töötanud samast aastast Eesti Keele Instituudis (2009. aastast peakeelekorraldaja) ja 2006. aastast Tartu Ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituudis (dotsent). Uurinud eesti keele võõrsõnu ja kohanimesid. Autasustatud Valgetähe IV klassi teenetemärgiga (2006).

Töid

 • Eesti noomeni silbistruktuur ja aktsent (1986)
 • Maailma maade nimed (1994)
 • Maailma kohanimed (1999)
 • Nimekorralduse analüüs (2003, autoreid)
 • Keelenõuanne soovitab 3 (2004, autoreid)
 • Võõrnimed eestikeelses tekstis (2005)
 • Keelenõuanne soovitab 4 (2008)

Organisatsiooniline tegevus

 • 1996–05 Emakeele Seltsi aastaraamatu kolleegiumi liige 
 • 2005–08 Rahvusvahelise Onomastikateaduste Nõukogu (ICOS) juhatuse liige 
 • 1998– ÜRO kohanimeekspertide rühma (UNGEGN) latinisatsioonisüsteemide töörühma juht
 • 2005– Eesti keelenõukogu (Haridus- ja Teadusministeeriumi juures) liige
 • 2006– Tartu Ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituudi nõukogu liige 
 • Ajakirja Keel ja Kirjandus kolleegiumi liige 
 • Ajakirja Oma Keel kolleegiumi liige
 • Ajakirja Rivista Italiana di Onomastica väliskorrespondent 
 • Eesti Keele Instituudi teadusnõukogu liige
 • Isikunimekomisjoni (Siseministeeriumi juures) aseesimees
 • Kohanimenõukogu (Siseministeeriumi juures) aseesimees
 • Sõjandusterminoloogia alalise komisjoni (Kaitseministeeriumi juures) liige
 • Tallinna Linnavalitsuse nimekomisjoni liige
 • Võru Instituudi teadusnõukogu liige 

Kirjandus

EE 14, 2000; muudetud 2011