Pärnu Muuseum

Pärnu Muuseum_Aida 3

Pärnu Muuseum on riiklik maakonnamuuseum ja asub Pärnus. Sellele pani aluse 1896 asutatud ajaloohuviliste baltisaksa linnakodanike ühendus Pärnu Muinasuurimise Selts (Pernauer Alterthumforschende Gesellschaft), mille eesmärk oli Pärnu linna ja maakonna ajaloo uurimine, talletamine ning tutvustamine. Kollektsioon avati 3. XI 1896. Teises maailmasõjas 1944. aasta septembri tulekahjus nii muuseumihoone kui ka paljud esemed hävisid. Pärnu Muuseum taasavati 1946. Muuseumi põhikogu fondides oli 1. I 2003. a. 72 736 museaali. Aastast 1998 on muuseumi dir. Aldur Vunk. Pärnu Muuseumi filiaal on Lydia Koidula memoriaalmuuseum. Püsinäitus tutvustab Pärnu linna ja maakonna ajalugu. Vanim ja suurim on arheoloogiakogu, sinna kuulub ka haruldane Reiu jõe suudmest leitud väike sarvest voolitud inimkuju. Keskaegset linna tutvustab Vana- ja Uus-Pärnu väljapanek. Muuseumi harulduste hulka kuulub ka tinast palverändurimärk (14.–15. sajandi). Vene-Liivimaa sõja ajast pärineb külm- ja tulirelvi, mööblinurk tutvustab 17. sajandi Pärnu rikka saksa kaupmehe elustiili. Hilisemat aega (18. ja 19. sajandit) iseloomustavad Pärnu raehärra ametiriietus, tsunftikarikad, dokumendid jm ning portselani, fajansi ja klaasi väljapanekud. Meretemaatikat kajastavad Heinaste merekooliga seoses olevad fotod ja esemed. Talurahvakultuurile pühendatud väljapanekus on rahvarõivaid, ehteid ja tööriistu (omapärane on Pööraverest pärit 1785. a. kaksikõllekann). 19. sajandi mööblinurk tutvustab Pärnu kandi inimeste eluolu. Püsiekspositsiooni kuulub pidevalt uuendatav Eest Vabariigi kodaniku vitriin, mis tutvustab Pärnu linna või maakonna jaoks olulisi inimesi. Muuseumi näitusesaalis korraldatakse perioodiliselt vahetuvaid ajalooalaseid ja kunstinäitusi ning näituste tausta tutvustavaid ettekandepäevi. Muuseumi tegevusvaldkonda kuulub ka uurijate teenindamine ja nõustamine, maakondade väikemuuseumide nõustamine, arheoloogiliste välitööde tegemine (muuseumil on arheoloogialabor) ning nii ajalooallikate kui ka uurimuste väljaandmine. Pärnu Muuseumi uus asupaik on Pärnu jõe ääres asuv 19. sajandi viljaait (Aida t 3).