põõsas

Tuntumaid ilupõõsaid on sirel

põõsas, madalalt harunev puittaim, mille võra kannavad kuni mõnikümmend aastat kasvavad harud – tüvikud. Arengulooliselt on põõsad kujunenud puudest, kui klimaatiliselt vähem soodsais oludes elukestus lühenes ja vegetatiivne uuenemine tõhustus. Põõsaste seas on aedades kasvatatavaid marja- ja ilutaimi (marjakultuurid, ilupuud ja -põõsad), looduslikke ravimtaimi (nt paakspuu), mürktaimi (näsiniin) ja mitmesuguseid kasutustaimi (nt sarapuu, kellelt kogutakse pähkleid).

EE 7, 1994; VE, 2006