põhikaart

põhikaart, Eesti uus aerofotomõõdistamise andmetel valmistatav 1:10 000 mõõtkavalise asukohatäpsusega arvutikaart ja kaardiseeria, mida arendatakse Maa-ametis 1994 kehtestatud programmi kohaselt. Arvutikaardi alusel koostatakse teemakaarte, moodustatakse riiklikke andmekogusid jt geoinformaatikaalaseid tuletisi. Kaardiseeriasse kuuluvad 1:10 000 mõõtkavas ortofotod (rasterkaart), aluskaart (vektorkaart) ja topokaart 1:20 000.

Matemaatiliseks aluseks on Euroopa geodeetiliste koordinaatide süsteemile ja referentsellipsoidile põhistatud lokaalne Lamberti konformne kooniline projektsioon Lambert-EST (L-EST). Põhikaardi mõistet kasutati esmakordselt 1923 kaitseväe topograafilise põhikaardi (mõõtkavas 1:25 000) tähistamiseks; Nõukogude ajal nimetati aerofotomõõdistamise andmetel toodetud fotokaarti (nimetati ka fotoplaaniks, mõõtkavas 1:10 000) maafondi põhikaardiks.

Loe täiendavalt artiklit Geodeetiline ja kartograafiline uurimine Eestis

EE 12, 2003 (H. Potter)