Põhja-Osseetia

Põhja-Osseetia, Alaania, Põhja-Osseetia Alaania Vabariik, Venemaa Föderatsiooni koosseisu kuuluv riik Põhja-Kaukaasias; 8000 km2, 728 000 elanikku (2006), pealinn Vladikavkaz. Osseete 53%, venelasi 29%. Tasandikul tera- ja köögivilja, mägedes karjakasvatus. Värviline metallurgia (plii, tsink). Aastast 1924 Põhja-Osseedi AO, 1936–90 Põhja-Osseedi ANSV, 1990–91 Põhja-Osseedi NSV. Osseetide ja inguššide vahelisi relvakokkupõrkeid.

VE, 2006