põhjavesi

põhjavesi, maakoore poorides, lõhedes ja mujal tühemeis olev vesi; liigub raskusjõu mõ­jul. Põhjavesi moodustub põhiliselt sademete ja pinnaveest. Eristatakse magedat, mineraliseerunud ja soolast põhjavett. Põhjavesi on surveta (pinnasevesi) või surveline (arteesiavesi). Põhjavesi moodustab arenenud maadel tarbitavast joogiveest 30–70%. Põhjavee tarbimist raskendab üha suurenev saastumine (eriti lämmastikuühendite ja naftasaadustega).

VE, 2006