põld

põld, 1. põllumaa, põllumaa kõlvik, haritav maa, kus kasvatatakse valdavalt lühiealisi kultruure. – 2. väli, osa külvikorra maa-alast.

VE, 2006