Põllumajandusamet

Põllumajandusamet, lühend PMA, moodustati 2010 Taimetoodangu Inspektsiooni, piirkondlike maaparandusbüroode ja Maaparanduse Ehitusjärelevalve- ja Ekspertiisibüroo ühendamise tulemusena. PMA tegevusvaldkond on maaparanduse, taimetervise, taimekaitse, seemne ja taimse paljundusmaterjali, sordikaitse, väetise, mahepõllumajanduse, tuulekaera tõrje ja aiandustoodete valdkonda reguleerivates õigusaktides sätestatud ülesannete täitmine ning riikliku järelevalve teostamine. PMA võttis üle kõik tegevused, mida varem teostasid PMA-sse ühinenud asutused. PMA asub Harjumaal Sakus, tema bürood on kõigis maakondades (15).

Loodud 2011