Põlma, Lembit

Lembit Põlma (22. VII 1934 Paide – 23. I 1988 Tallinn), geoloog, geoloogia-mineraloogiakandidaat (1975). Lõpetas 1958Tartu Riikliku Ülikooli. Töötas 1958–64 ENSV Ministrite Nõukogu Geoloogia ja  Maapõuevarade Kaitse Valitsuses (Kohtla-Järvel geoloogilisel kaardistamisel), aastast 1965 ENSV Teaduste Akadeemia geoloogia instituudis (aastast 1980 vanemteadur). Uurimusi Baltimaade, Valgevene, Ukraina, Venemaa loodeosa ning Magadani oblasti Ordoviitsiumi setendite litoloogia ja litostratigraafia alalt. Artur Luha preemia 1987. 

Töid

  • Сравнительная литология карбонатных пород ордовика Северной и Средней Прибалтики (1982)
  • Eesti šelfi geoloogia = Geology of the Estonian shelf (autoreid, 1993)

Kirjandus

  • Eesti geoloogia: biograafiline teatmik. Tallinn, 2000, lk 94

EE 14, 2000; muudetud 2011