põlvkond

põlvkond, generatsioon, bioloogias lähedase vanusega või samas elutsükli järgus olevate isendite kogum populatsioonis.

VE, 2006