põud

Mullapõud

põud, kestvalt ebasoodne ilmastik, mis ei võimalda taimel rahuldada oma veetarvet. Põuda põhjustab peamiselt püsiv kõrgrõhkkond. Põua ajal on suhteline õhuniiskus väike (10–20%) ja õhutemperatuur harilikult kõrge.

Õhupõua kestev mõju tekitab mullapõua. Mullapõua korral kultuurtaimede saak väheneb või ikaldub. Külmunud mulla põhjustatud varakevadist põuda nimetatakse mulla füsioloogiliseks põuaks.

VE, 2006; EME 2, 2009 (Ü. Tamm)