pööramine

pööramine, keeleteaduses konjugeerimine, sõna (peamiselt pöördsõna) muutmine pöördeti; ka pöördsõna muutmine üldse. Pööramist iseloomustavad aja-, kõneviisi-, aspekti-, tegumoe-, kõne- (jaatuse- ja eituse-), isiku- (pöörde-), arvu- ja sookategooria.

VE, 2006