Pöide kihelkond

Pöide kihelkond hõlmas Saaremaal nüüdse Pöide ja Laimjala valla ning Orissaare valla idaosa, aastani 1675 ka hilisema Jaani kihelkonna ala. 13. sajandi alguses moodustas Pöide koos Muhuga Horele-Mone kaksikkihelkonna, mille üks kaitsekeskus oli Pöide maalinn. 1233. aasta maajagamisel sai Pöide ordu valduseks. Omaette Pöide kirikukihelkonna (Peude) kohta on teateid 13. ja 14. sajandi vahetusest. 13. sajandi II poolel rajatud Pöide foogtilinnuse asemele, mille ülestõusnud saarlased 1343 hävitasid, hakati 1345 ehitama Maasi ordulinnust. 1564 läks Pöide taanlastele (1576 rootslastega sõdides õhkisid nad Maasilinna) ja 1645 rootslastele. Et 1846–48 siirdus 68% rahvastikust õigeusku, ehitati Kahtla, Levala (Saikla-Nõmme) ja Tornimäe õigeusu kirik. 1894–96 rajati läbi Väikese väina tammtee (Väinatamm), selle Pöide-poolse otsa lähedale hakkas kasvama Orissaare alevik. Suhteliselt viljaka põllumaaga Pöide kihelkonna ala oli Saaremaa arenenuima majandusega piirkondi. Seal osaleti elavalt 1905. aasta revolutsioonilises liikumises.

Pöide maalinn (1913. aastal)

Pöide Maarja kirik (1913. aastal)

Orissaare jahuveski (1913. aastal)

EE 12, 2003