Paabeli vangipõli

Paabeli vangipõli, juutide sundasumine Babüloonias 597–539 eKr. Juudid küüditas pärast Juudamaa vallutamist Nebukadnetsar II; nad vabastas Kyros II.

VE, 2006