Pajusalu, Karl

Karl Pajusalu (20. VI 1963 Pärnu), keeleteadlane, dr. phil. (1997). Lõpetas 1986 Tartu Riikliku Ülikooli. Olnud 1990–91 Pennsylvania ülikooli külalislektor, 1992–96 Turu ülikooli eesti keele lektor, 1997. aastast Tartu Ülikooli õppejõud (1997–2000 dotsent, 2000. aastast eesti keele ajaloo ja murrete professor), 2001–03 Helsingi ülikooli külalisprofessor. Uurinud põhiliselt lõunaeesti murdeid (hääliku- ja grammatikastruktuuri dünaamikat), murrete nivelleerumist ja eesti allkeelte kujunemist. Keele ja Kirjanduse toimetuskolleegiumi liige. Eesti Vabariigi teaduspreemia (1997).

Töid

  • Multiple linguistic contacts in South Estonian: variation of verb inflection in Karksi (Turku, 1996)
  • Võru vokaalid I (2000, autoreid)
  • Setukaisten ja võrulaisten identiteetit. – Tutkielmia vähemmistökielistä Jäämereltä Liivinrantaan (Oulu, 2001) 
  • Eesti murded ja kohanimed (2002, 22009, autoreid) 
  • Erzya prosody (2003, autoreid)  
  • Meadow Mari prosody (2005, autoreid) 
  • Liivi keel ja läänemeresoome keelemaastikud (2010, koostajaid)

EE 14, 2000; muudetud 2011