palk

palk, töötasu, tasu, mida tööandja maksab töövõtjale vastavalt temaga sõlmitud suulisele või kirjalikule lepingule.

VE, 2006