palladionism

palladionism, klassitsistlik arhitektuuristiil Euroopas 16.–18. sajandil, lähtus Andrea Palladio arhitektuurist, levis eriti 18. sajandil Inglismaal.

VE, 2006