Pangodi järv

Vähimõrdadega püügileminek Tartumaal Pangodi järvel (1935)

Pangodi järv, Otepää kõrgustiku põhjaosa suurim järv; 1,15 km2, suurim sügavus umbes 10 m, veetaseme kõrgus 105,4 m ü.m. Paikneb künklikul moreenmaastikul (Palumäed, 128 m), liigestub Suurjärveks ja mitmeks laheks: kirdes Väikejärv, kagus Hurda laht, edelas Mudajärv, läänekallast liigestavad Pikksaare poolsaar ja Vändriku laht; järves on Kivi- ja Väikesaar. Sissevool allikaist ja kraavidest (suurim Kodijärvest), väljavool Hurda lahest Luhasoo oja kaudu Kavandu Suurjärve ja sealt Peeda ja Porijõe kaudu Emajõkke. Vesi vahetub umbes 2 aasta jooksul. Rohketoiteline, peamised kalad latikas, särg, ahven ja haug.

EE 12, 2003