paradigma (keeleteadus)

paradigma, lähtemall, eeskuju andev algtarind. Keeleteaduses sõna muutevormistik.

VE, 2006