peaminister

peaminister, valitsuse juht. Peaministri nimetab ametisse harilikult riigipea. Parlamentaarsetes riikides nimet. peaministrit parlamendi enamuspartei (bloki) juhtide hulgast, presidentaalsetes riikides täidab peaministri ülesandeid president. Valitsuse töös osaleb peaminister kas primus inter pares’ena (esimesena võrdsete seas) või primus omnium’ina (esimesena kõigi seas).

VE, 2006