Pedja jõgi

Pedja jõgi, Emajõe suurim, vasakpoolne lisajõgi; pikkus 122 km, jõgikond 2710 km2, vooluhulk keskmiselt 15–25 m3/s, langus 67 m. Algab Pandivere kõrgustiku lõunanõlvalt Simuna alevikust Katku allikast, voolab ülemjooksul peamiselt soistel aladel, läbib Vooremaa, kus Jõgeval on jões pikk saar (12 ha). Keskjooksul paljandub jõesängis kohati paene aluspõhi, Puurmanist alamal voolab jõgi Võrtsjärve madalikul (läbib Alam-Pedja looduskaitseala), Põltsamaa jõe suudmest Emajõeni (4,3 km) kannab Pede jõe nime. Pedja jõel on mitme veski (Jõgeval üle 300 aasta vanuse) ja jõujaama (Painkülas, Tõrvel, Puurmanis) paisjärved. Peamised lisajõed on Põltsamaa (135 km), Kaave (38 km), Pikknurme (35 km), Umbusi (34 km), Onga (30 km), Imukvere (16 km) ja Salla jõgi (14 km).

Pedja jõgi ja luht Alam-Pedja looduskaitseala piires

Kirna matkarajal ületatakse jõge rippsilda mööda

EE 12, 2003