Pekk, Tõnis

Tõnis Pekk (1846 Tartu – 17. I 1914 Raivala, Soome), näitleja ja seltsitegelane. Vanemad talupidajad.

Lõpetas Tartu Kreiskooli ja võeti Tartu magistraadi kirjutajaks. Oli Vanemuise (1865), Eesti Üliõpilaste Seltsi (1870) ja Eesti Kirjameeste Seltsi (1873) ellukutsujaid ning aktiivseid tegelasi. Kõneles Tartu eesti seltside kõneõhtuil ja avaldas ajalehtedes artikleid uuemast kirjandusest, eesti kultuurist ja teatrimängust. Koostas ja esitas 1870. aastal Vanemuise teatrimängu piduliku algusproloogi. Mängis Vanemuises Lydia Koidula lavastustes kandvaid rolle.

Osi

  • Hans (Koidula Saaremaa onupoeg, 1870)
  • Tõlla Hans (Koidula Maret ja Miina ehk Kosjakased, 1870)
  • Märt (Koidula Säärane mulk ehk Sada vakka tangusoola, 1871)

Kirjandus

  • Huvitav kogukene kirjavahetust on Eesti Kirjanduse Seltsile kingitud. – Postimees, 9. jaanuar 1914
  • R. Kangro-Pool. Eesti teater algaastail. Tallinn, 1946
  • R. Põldmäe. Koidula teater. Tallinn, 1963
  • H. Rosenthal. Eesti rahva kultuuripüüdlused ühe inimpõlve vältel. Tartu, 2004

Arhiivimaterjale

  • Eesti Kultuurilooline Arhiiv, fondid 112 ja 140

Välislink

ETBL, 2012 (K. Haan)