Perens, Rein

Rein Perens

Rein Perens (16. V 1940 Kuressaare), hüdrogeoloog,  teadusmagister geoloogia alal (1997, Tartu Ülikool). Lõpetas 1963 Tartu Riikliku Ülikooli. Olnud samast aastast Eesti Geoloogiakeskuses hüdrogeoloog ning keskmise- ja suuremõõtkavalisel hüdrogeoloogilisel kaardistamisel jaoskonnajuhataja, 1994–2011 hüdrogeoloogiaosakonna juhataja, aastast 2011 peahüdrogeoloog. Aastast 2007 ka Tallinna Tehnikaülikooli lektor.

Uurimused käsitlevad Eesti põhjaveekihtide veeandvust ja põhjavee keemilist koostist. Koostanud Eesti hüdrogeoloogilisi kaarte (mõõtkavas 1:200 000 ja 1:50 000). Osalenud aastast 1994 mitmes rahvusvahelises põhjavee seire ja põhjavee kasutamise ning kaitse projektis. Toimetanud ka Eesti Geoloogiakeskuse informatsioonibülletääni „Põhjavee seisund”.

Töid

  • Waterbearing formation (koos Leo Vallneriga). – Geology and mineral resources of Estonia (1997)
  • lnfluence of climatic conditions to groundwater levels and chemical composition in Estonia. – Nordic Hydrogeological Conference (Akureyri, Iceland, 1996)
  • Põhjavesi. – Läänemaa 2. Loodus (1998)
  • Eesti hüdrogeoloogiline kaart mõõtkavas 1:400 000 (1998)
  • Kuressaare linnaatlas: linna kujunemise, linnaehituse arengu ja arhitektuuriväärtuste ülevaade 1999 (1999, autoreid)
  • Eesti põhjavee kaitstuse kaart 1:400 000 (2001)
  • Eesti hüdrogeokeemiline atlas (2002, koostajaid)
  • Eesti põhjavee kasutamine ja kaitse (2004, koostajaid ja toimetajaid)
  • Eesti Geoloogiakeskus 70/50: hüdrogeoloogia poolsajand (2008, koostajaid)

Kirjandus

  • Eesti geoloogia: biograafiline teatmik. Tallinn, 1995

EE 14, 2000; muudetud 2011