Poanse hoiuala

Poanse hoiuala, asub Läänemaal Lihula vallas Järise, Petaaluse ja Poanse küla ning Hanila vallas Massu Mäense ja küla maadel; pindala 310,8 ha. Asutatud 2006. aastal kadastike, lubjarikka pinnasega kuivade niitude, alvarite, sinihelmikakoosluste, niiskuslembeste kõrgrohustute, puisniitude, liigirikaste madalsoode, vanade laialehiste metsade ja puiskarjamaade kui elupaikade kaitseks, aga ka teelehe-mosaiikliblika (Euphydryas aurinia), suur-mosaiikliblika (Euphydryas maturna), vasakkeermese pisiteo (Vertigo angustior) elupaikade kaitseks.

Loodud 2011