Pobul, Evald

Evald Pobul

Evald Pobul (5. XII 1915 Tallinn – 31. III 1995 Tallinn), geofüüsik, geoloogia-mineraloogiakandidaat (1951). Lõpetas 1934 maamõõtjana Tallinna Tehnikumi, töötas 1935–38 Põllutöökojas maamõõtjana, lõpetas 1946 mäeinsenerina Tallinna Polütehnilise Instituudi. Oli 1946–85 ENSV Teaduste Akadeemia geoloogia instituudi teadustöötaja (1965–85 geofüüsikasektori juhataja). Teinud Eesti ala magnetvälja ja kristalse aluskorra ehituse geofüüsikalisi uuringuid. Koostanud Eesti magnetomeetrilisi ja geofüüsikalisi kaarte. Uurinud Kaali meteoriidikraatrit geofüüsikaliste meetoditega.

Töid

  • Magnetilistest anomaaliatest Eesti NSV-s.–  Eesti Loodus 2, 1959, lk 72–75
  • О рельефе кристаллического фундамента территории Эстонской ССР. – Труды Института Геологии АН Эстонской ССР VI, 1961
  • О строении кристаллического фундамента Эстонии по данным геофизики. – Труды Института Геологии АН Эстонской ССР X, 1962
  • Применение геофизических методов при исследовании метеоритных кратеров Эстонской ССР. − ENSV Teaduste Akadeemia Geoloogia Instituudi Uurimused XI, 1963, lk 45−51
  • О блоковом строении кристаллического фундамента Эстонии (koos H. Sildveega). – Современные движения территории Прибалтики (1975)

Kirjandus

  • Eesti geoloogia: biograafiline leksikon. Tallinn, 1995

EE 14, 2000; muudetud 2011