portikus

portikus, sammaskoda, peasissekäigu ees olev sammastele toetuv lahtine, harilikult viiluga hooneosa.

VE, 2006