Preedi jõgi

Varangu allikajärvest algab Preedi jõgi

Preedi jõgi, ka Varangu jõgi, algab Pandivere kõrgustiku lõunajalamilt Varangu allikajärvest, läbib alamjooksul Endla looduskaitseala lääneosa ning suubub Järva- ja Jõgevamaa piiri lähedal paremalt Põltsamaa jõkke; pikkus 41 km, jõgikond 290 km2. Preedi jõgi on Põltsamaa jõe suurim ja veerohkeim lisajõgi. Jõe ülemjooks asub Lääne-Virumaal (Väike-Maarja ja Rakke vald) ning kesk- ja alamjooks Järvamaal (Koeru vald).

Lisajõed (paremal): Vardja oja, Vahujõgi, Väinjärve oja ja Oostriku jõgi. 10 km enne suuet hargneb vasakule Vana-Vorsti jõgi (6 km), mis voolab samuti Põltsamaa jõkke (suurveega vastupidi).

Vana-Vorsti jõge tuntakse Põltsamaa jõe vana sängina; Preedi jõge nimetatakse hargnemisest alamal ka Vanajõeks.

Jõe ülemjooksul on ülekaalus tiheda asustusega põllustatud alad, kesk- ja alamjooksul voolab jõgi valdavalt läbi soode, kus inimasustus puudub. Jõe lähte läheduses Varangul on kaevandatud  järvelupja (Varangu järvelubjamaardla). 18. sajandi lõpul asusid jõel vesiveskid Liigvalla külas, Pojol, Lahu külas, Preedil, Rõhu külas ja Vardjal. Vardja veski töötas kuni 1950. aastateni.

Produktiivse forellijõena ja jõeforelli sigimispaigana on Preedi jõgi kalanduslikult väga väärtuslik.

Preedi jõel on Preedi jõe hoiuala.

Kirjandus

EE 7, 1994; muudetud 2013, 2014