presbüterlased

presbüterlased, kalvinistid, kes seadsid koguduse elu juhtivaks organiks valitava, vaimulikest ja ilmalikest koosneva vanematekogu. Moodustasid 16. sajandil Šoti riigikiriku; 17. sajandist ka Põhja-Ameerikas.

VE, 2006