psühhoanalüüs

psühhoanalüüs, süvapsühholoogia, 20. sajandi psühholoogia ja psühhiaatria voolud, mis peavad inimese hingeelu ja käitumise põhiliseks suunajaks alateadvust ehk teadvustamatuid tunge (näiteks sugutungi ehk libiidot). Psühhoanalüüs on oluliselt mõjutanud kirjandust ja kunsti. Kitsamas tähenduses on psühhoanalüüs Sigmund Freudi rajatud psühhoteraapiasuund, milles psüühikahäireid tekitavatest tõrjutud kujutelmadest teadlikuks saamiseks kasutatakse niinimetatud vabade assotsiatsioonide meetodit. Klassikalise psühhoanalüüsi (freudismi) isiksuseteooriat ja teraapiameetodeid on eri vooludes edasi arendatud ja modifitseeritud (analüütiline psühholoogia, individuaalpsühholoogia ja muud teised).

VE, 2006