purism

purism keeleteaduses laensõnade ja muude võõrapärasuste põhimõtteline, enamasti ületaotlev vältimine niinimetatud keelepuhtuse nimel ja asendamine omakeelsete vastetega.

VE, 2006