Puura, Erik

Erik Puura

Erik Puura (14. V 1964 Tallinn), rakendusgeoloog ja keskkonnateadlane, geoloog Väino Puura poeg, geoloog Ivar Puura vend, keskkonnakaitsemagister (1993, Manchesteri ülikool), dr. phil. (1998 Stockholmi Kuninglik Tehnikaülikool). Lõpetas 1989 geoloogina Tartu Riikliku Ülikooli. Olnud 1998–99 Stockholmi Kuninglikus Tehnikaülikoolis külalisuurija, 1999–2007 Tartu Ülikooli (TÜ) geoloogia instituudi teadur, keskkonnageoloogia ja geokeemia õppejõud ning TÜ teadus- ja arendusosakonna peaspetsialist, 2004–07 TÜ tehnoloogiainstituudi asedirektor ja aastast 2007 direktor. Teadustööd käsitlevad peamiselt geokeemilisi barjääre ning hüdrogeokeemilist modelleerimist. Aastast 1999 Eesti Riikliku Keskkonnaseire Programmi seirenõukogu liige. 

Töid

  • Oxidation of Dictyonema shale in Maardu mining waste dumps (koos A. Pihlakuga). – Oil Shale 15 (3), 1998
  • Atmospheric oxidation of pyritic waste rock in Maardu Estonia: Field study and modelling (autoreid). – Environmental Geology 39,1999
  • Technogenic minerals in the waste rock heaps of Estonian oil shale mines and their use to predict the environmental impact of the waste. – Oil Shale 16 (2), 1999

EE 14, 2000; muudetud 2011