Puura, Väino (geoloog)

Väino Puura

Väino Puura (6. VIII 1935 Lutsu küla, Põlva vald), geoloog (struktuurigeoloog), geoloogide Ivar ja Erik Puura isa, geoloogia-mineraloogiakandidaat (1974). Lõpetas 1959 Tartu Riikliku Ülikooli. Olnud 1959–79 ENSV Geoloogia Valitsuse geoloog, vanemgeoloog, ekspeditsiooni peageoloog ja rühmajuht, 1979–97 Eesti Teaduste Akadeemia Geoloogia Instituudi sektori- ja osakonnajuhataja, teadusdirektor, peateadur ja töörühma juht, 1994–97 ühtlasi Tartu Ülikooli (TÜ) geoloogia instituudi erakorraline ja 1997–2000 korraline professor, aastast 2000 emeriitprofessor, 2000–06 TÜ erakorraline vanemteadur ja teadur, aastast 2006 Tallinna Tehnikaülikooli geoloogia instituudi vanemteadur, 2008–09 TÜ sotsiaal- ja haridusteaduskonna haridusinstituudi projektijuht, aastast 2009 TÜ ökoloogia ja maateaduste instituudi geoloogia osakonna erakorraline vanemteadur.

Teadustöid peamiselt tektoonika ja struktuurigeoloogia ning Eelkambriumi stratigraafia alalt, uurinud ka maavarasid, Läänemerd ja meteoriidikraatreid. On mitme geoloogilise kaardi ja monograafia autoreid või toimetajaid.

Töid

  • Кристалличесский фундамент Эстоний (1983, autoreid)
  • Геология и полезные ископаемые Раквереского фосфоритоносного района (1987, toimetaja ja autoreid)
  • Precambrian basement of the Gulf of Finland and surrounding area. Map 1:1 million (1 sheet) and Explanatory Note (1994/96, autoreid)
  • Geology and mineral resources of Estonia (1997, autoreid)

Autasud

  • NSV Liidu riiklik preemia (1984)
  • Valgetähe III klassi teenetemärk (2009)

EE 14, 2000; muudetud 2011