Rähni, Endel

Endel Rähni (29. VI 1917 Tartu – 5. I 1994 Tallinn), kvaternaarigeoloog, geoloogia-mineraloogiakandidaat (1967). Lõpetas 1951 Tartu Riikliku Ülikooli, töötas seejärel aastani 1983 ENSV Teaduste Akadeemia Geoloogia Instituudis teadurina. Uurimusi viimase mandrijäätumise servamoodustiste, ooside ja mõhnade ehituse ja tekke ning liustiku taandumise kohta. Uuris Pandivere kõrgustiku ja Peipsi nõo geoloogilist arengut. Koostanud mitu kvaternaarigeoloogilist kaarti. Tegeles ka pinnavormide kaitse küsimustega. 

Töid

  •  Kauksi–Iisaku mandriluidetest. – Käsikiri (1954) Tallinnas Eesti Geoloogiakeskuse Fondis (nr. 464) geokogude infosüsteemis
  •  Viimase mandrijää taganemisest Põhja-Eestis. – Geoloogiline kogumik, 1961
  •  Краевые ледниковые образования Северной Эстонии  (1971, autoreid)

Kirjandus

  • A. Raukas. Endel Rähni 60. – Eesti Loodus 6, 1977
  • Eesti geoloogia: biograafiline teatmik. Tallinn, 1995, lk 103

EE 14, 2000; muudetud 2011