Räpina Aianduskool

Räpina Aianduskool

Räpina Aianduskool, Eesti suurim ja tuntuim aiandusalane ametikool, asutatud 1924 Räpina Põllumajandusliku Ühisgümnaasiumina; praegune nimi aastast 2001. Kool asus pikka aega 1858 valminud Sillapää lossis, 1984 valmis uus õppehoone. Räpina Sovhoostehnikumi ajal (1968–92) õppis koolis üle 400 õpilase. Räpinas on aiandusalase hariduse saanud ligi 6500 spetsialisti. Koolis on töötanud tunnustatud aiandustegelasi, nt Otto Tigane, Adolf Vaigla ja Jaan Kivistik. Aianduskooli juurde kuuluvad dendropark (5,2 ha, rajatud 19. sajandi Inglise, Prantsuse ja metsapargi segastiilis, seal kasvab üle 300 liigi puid ja põõsaid) ning kollektsioonaiad (6 ha). Koolil on võimla, kaks ühiselamut, aula, söökla ning aianduserialade õppepraktika jaoks praktikabaas. Põhikoolijärgselt saab Räpina Aaianduskoolis õppida aianduse, maastikuehituse, floristika ja tekstiilitöö erialal, muukeelsed õpilased saavad omandada abiaedniku elukutse. Keskkoolijärgselt saab õppida keskkonnakaitse, aianduse, floristika ja maastikuehituse erialal. Kooli direktor on aastast 2000 Heino Luiga.

EE 12, 2003; muudetud 2011