Rätsep, Huno

Huno Rätsep

Huno Rätsep (28. XII 1927 Tartu), keeleteadlane, filoloogiadoktor (1975), Eesti Teaduste Akadeemia liige (1981). Lõpetas 1951 Tartu Riikliku Ülikooli eesti filoloogina. Olnud 1953. aastast Tartu Ülikooli (TÜ) õppejõud (1977–93 professor, 1975–92 eesti keele kateedri juhataja; 1994. aastast emeriitprofessor). Algatanud TÜ-s strukturaallingvistika ja generatiivgrammatika uurimise ja õpetamise. Avaldanud uurimusi soome-ugri keelte ajaloolise vormiõpetuse, strukturaallingvistika, eesti keele lauseõpetuse ning eesti keele sõnavara ajaloo alalt. Emakeele Seltsi juhatuse esimees (1982–89), Emakeele Seltsi auliige (1995); Soome-ugri Seltsi (Helsingi) auliige (1994); ajakirja Linguistica Uralica toimetuskolleegiumi liige.

Töid

  • Akadeemik Paul Ariste (1980)
  • Eesti keele ajalooline morfoloogia I (1977, 21982)
  • Eesti keele lihtlausete tüübid (1978) 
  • Eesti keele ajalooline morfoloogia II (1979)
  • Sõnaloo raamat (2002)

Autasud

  • Eesti NSV riiklik preemia (1980)
  • Eesti Teaduste Akadeemia medal (1987)
  • Ferdinand Johann Wiedemanni keeleauhind (1998)
  • Valgetähe IV klassi teenetemärk (2001)

Kirjandus

  • Pühendusteos Huno Rätsepale: 28.12.1997. Toimetanud M. Erelt, M. Sedrik ja E. Uuspõld. Tartu, 1997

EE 14, 2000; muudetud 2011