Rõõmusoks, Arvo

Arvo Rõõmusoks (17. I 1928 Tallinn – 26. XI 2010 Tartu), geoloog (paleontoloog ja stratigraaf), geoloogiadoktor (1968, Moskva). Lõpetas 1952 Tartu Riikliku Ülikooli, oli samast aastast sealsamas õppejõud (aastast 1956 dotsent, 1960–88 geoloogiakateedri juhataja, aastast 1969 professor, aastast 1993 emeriitprofessor), 1969–72 bioloogia-geograafiateaduskonna dekaan.

Uurimusi Eesti Ordoviitsiumi ja Siluri stratigraafilise liigestuse ja paleogeograafia ning trilobiitide ja käsijalgsete paleontoloogia alalt, käsitlenud ka geoloogia ajalugu. Oli paljude Tartu ülikooli geoloogiaalaste õppematerjalide koostaja ja toimetaja. Oli mitme välismaise paleontoloogiaseltsi liige, Eesti Looduseuurijate Seltsi auliige (1988).

Valgetähe III klassi teenetemärk 2001.

Töid

  • Стратиграфия вируской и харьюской серий (ордовик) Северной Эстонии I. (1970)
  • Eesti aluspõhja geoloogia (1983)
  • Four new brachiopod genera of the subfamily Oepikinae (Strophomenacea) from the Ordovician of Estonia. – Eesti Teaduste Akadeemia toimetised. Geoloogia, 1993, 43
  • Ordovician Strophomenoid Brachiopods of Northen Estonia (2004)

Kirjandus

EE 14, 2000; muudetud 2011