rõhk (keeleteadus)

rõhk, keeleteaduses vahend keeleüksuse esiletõstmiseks. Avaldub kõnes põhitooni järsu muutusena ja hääle intensiivistumisena, ka hääliku kestuse pikenemisena. Eesti keeles on sõna pearõhk harilikult 1. silbil, kaasrõhk harilikult 3. ja 5. silbil. Lauserõhk asub lause tähtsaima sõna pearõhulisel silbil.

VE, 2006