Rõigas, Andres

Andres Rõigas (16. VIII 1970 Viljandi), geograaf ja ühiskonnategelane.

Lõpetas 1988 Abja keskkooli, 1995 Tartu Ülikooli geograafia erialal, geograafiamagister (M.Sc., TÜ 1997), väitekiri „Väikeettevõtete arengu trendid ja rahvusvahelisustumine Viljandi maakonnas”; oli 1997–2002 samas doktoriõppes (lõpetamata), täiendanud end Helsingi ülikoolis (2001).

Olnud 1996–2002 Viljandi maavalitsuses peaspetsialist, 2002–13 Halliste vallavanem, aastast 2013 Halliste vallavolikogu esimees, aastast 2013 TÜ Viljandi Kultuuriakadeemias, aastast 2014 kultuurhariduse osakonna juhataja ja ettevõtluspraktikate koordinaator.

Uurinud ettevõtluse teket ja arengut, majandus- ja poliitilisi protsesse postsotsialistlikes riikides ning maapiirkondade asustust.

Organisatsiooniline kuuluvus

  • Viljandimaa Omavalitsuste Liidu esimees (2005–09)
  • SA Viljandimaa Arenduskeskus nõukogu esimees (aastast 2005)
  • Halliste ja Abja valla haldusterritoriaalset reformi koordineeriva ühinemiskomisjoni esimees (2008–09)
  • Viljandi Muuseumi nõukogu liige (aastast 2009)
  • Mulgimaa kultuuriprogrammi nõukogu liige (2010–13)
  • Euroregioon Pskov-Livonia juhatuse liige ja Viljandimaa esindaja (aastast 2011)

Loodud 2014