Rõuge jõe hoiuala

Rõuge jõe hoiuala, asub Võrumaal Rõuge vallas Horsa, Kaku, Nursi, Pugõstu ja Tsirgupalu küla, Sõmerpalu vallas Järvere küla ning Võru vallas Juba ja Vana-Nursi küla maadel kahe lahusosana piki Rõuge jõge; pindala 4,5 ha. Asutatud 2005. aastal Rõuge jõe kui elupaiga, aga ka rohe-vesihobu (Ophiogomphus cecilia) ja ingerja elupaikade kaitseks.

Loodud 2011