Rõuge linnamägi

Rõuge linnamäe reljeef

Rõuge linnamägi (1964)

Rõuge linnamägi, asub Võrumaa Rõuge vallas Ööbikuoru ja Liinjärve vahelise seljaku lääneotsal, idast eraldavad teda kraav ja kuni 2 m kõrgune vall, milles on palktarindite jäänuseid. Puidust kaitseehitisi on ka lääneotsal. U 850 m² suurune õu on 1951–55 (Harri Moora, Marta Schmiedehelm) läbi kaevatud. Sealt leiti u 4 × 6 m suuruste savipõranda ja kolde või kerisahjuga rõhtpalkehitiste ning väikese sepapaja jäänuseid. Linnusest vahetult idas oli seljakul u 7500 m2 pindalaga tihedasti hoonestatud asula, millest 1954–59 kaevati läbi 1800 m² (M. Schmiedehelm). Vanimad asulast saadud leiud pärinevad I aastatuhande I poolest ning vanimad linnusest saadud leiud I aastatuhande keskelt, enamik leide pärineb 8.–11. sajandist.

Kirjandus

  • M. Aун. Археологические памятники второй половины 1-го тысячелетия н. э. в Юго-Восточной Эстонии. Таллинн, 1992

Välislink

EE 12, 2003