Racine, Jean

Jean Racine [rassin] (1639–99), Prantsuse draamakirjanik. Klassitsismi põhimõtteid järgivad, hingelisi konflikte kujutavad tragöödiad („Britannicus", „Berenike", „Phaidra").

VE, 2006