Rahaaugu hoiuala

Rahaaugu hoiuala, asub Raplamaal Kohila vallas Angerja ja Urge küla ning Harjumaal Saku vallas Tagadi küla maadel; pindala 399,8 ha. Asutatud 2006. aastal jõgede ja ojade, lubjarikka pinnasega kuivade niitude (orhideede oluliste kasvualade), lubjavaese pinnasega liigirikaste niitude, loode (alvarite), niiskuslembeste kõrgrohustute, lamminiitude, siirde- ja õõtsiksoode, liigirikaste madalsoode, vanade loodusmetsade, rohunditerikaste kuusikute, siirdesoo- ja rabametsade, lammi-lodumetsade kui elupaikade, aga ka saarma ja eesti soojumika elu- ja kasvupaikade kaitseks.

Loodud 2011