Rahva Hääl

Ajalehe Rahva Hääl päismik

Rahva Hääl, 1940–95 ilmunud päevaleht, Eesti suurimaid. Hakkas ilmuma 22. VI 1940 Eestimaa Kommunistliku (bolševike) Partei poolt üle võetud ajalehe Uus Eesti asemel. Teise maailmasõja ajal ilmus Leningradis ja Moskvas (1–2 korda nädalas), 1944. aasta septembris Võrus. 1942–90 oli Rahva Hääl Nõukogude okupatsioonivõimude, 1990–91 Eesti Vabariigi Ülemnõukogu ja valitsuse häälekandja, aastast 1992 riiklik aktsiaselts (trükiarv 1991. aastal 80 000, 1993. aastal 55 000). Nõukogude ajal ilmus ajalehel mitu lisa ja eriväljaannet. 1990–94 ilmus lisana nädalaleht Vaatleja, 1994–95 laupäevalisa Tasub Teada. Ühines 1995 Hommikulehe ja Päevalehega Eesti Päevaleheks.

   

EE 7, 1994; EE 12, 2003; muudetud 2011