rahvamajandusharu

rahvamajandusharu, samalaadsete ettevõtete ja asutuste kogum. Rahvusvaheliselt kasutatav rahvamajandusharude klassifikatsioon on koostatud kümnendliigituse süsteemis, selles on kümme 1. järku haru, mis jaotuvad kümneks 2. järku haruks, need omakorda kümneks 3. järku haruks jne.

VE, 2006