rahvuslik liikumine

rahvuslik liikumine, rahvusliku rõhumise vastane ja rahvusriigi loomist või taastamist taotlev liikumine. Hoogustus 19. sajandi keskpaiku Ida- ja Kesk-Euroopa mitmerahvuselistes monarhiates.

Eestis oli rahvusliku liikumise kõrgperiood 1860.–70. aastail, juhid Johann Voldemar Jannsen, Jakob Hurt, Johann Köler, Carl Robert Jakobson.

Vaata ka seotud artiklit

VE, 2006