Rahvusvaheline Olümpiakomitee

Rahvusvaheline Olümpiakomitee (ROK), olümpialiikumist ja olümpiamängude korraldamist juhtiv kõrgeim organ; asutatud 1894, peakorter asub Lausanne’is. Komiteesse valitakse (igast riigist harilikult 1) olümpialiikumises teenekas inimene, kes esindab oma kodumaal ROK-i, kuid ei esinda ROK-is oma riiki. Olümpiamängudele pääsevad ainult need riigid, mille olümpiakomiteesid on ROK tunnustanud.

VE, 2006