Raiet, Erich

Erich Raiet (1940. aastani Erich F r e i e n t h a l; 16. I 1920 Venevere vald – 25. IV 1992 Tallinn), keeleteadlane, filoloogiakandidaat (1966). Lõpetas 1946 Tartu Riikliku Ülikooli eesti filoloogina. Töötas 1947–92 Eesti Teaduste Akadeemia keele ja kirjanduse instituudis, 1973–87 leksikoloogiasektori juhatajana. Oli Eesti juhtivaid õigekeelsuslasi, „Väikese õigekeelsuse sõnaraamatu” (1953), „Õigekeelsuse sõnaraamatu” (1960) ja „Õigekeelsussõnaraamatu” (1976) koostajaid ja toimetajaid ning mitme terminoloogiasõnaraamatu koostajaid, 1966. aastast „Eesti kirjakeele seletussõnaraamatu” koostamise juht ja peatoimetaja. Uurinud eesti keele võõrsõnade päritolu. 1939. aastast Akadeemilise Emakeele Seltsi liige, kuulunud seltsi keeletoimkonda ja mitmesse komisjoni. Oli 1960 moodustatud vabariikliku õigekeelsuskomisjoni teadussekretär ja aseesimees (1960–72). Ferdinand Johann Wiedemanni keeleauhind (1990).

EE 14, 2000